EKG predstavlja zapis električne aktivnosti srca.
EHO predstavlja ultrazvučni pregled srca.

Ultrazvukom se na potpuno neškodljiv način mere dimenzije srčanih šupljina, prati segmentna i globalna kontraktilnost zidova srca, opisuju valvule, mere protoci preko valvula...
Na osnovu 24 satnog praćenja pritiska dobijamo uvid u varijacije izazvane dnevnim aktivnostima i sa sigurnošću možemo postaviti dijagnozu.
Holter EKG-a predstavlja 24-časovno snimanje električne aktivnosti srca, odnosno EKG-a.
Ukoliko imate osećaj lupanja ili preskakanja srca, odnosno nepravilnog rada srca, ovo snimanje omogućava verifikaciju aritmije, tačno postavljanje dijagnoze i pravilno lečenje
Ultrazvučni pregled abdomena (unutrašnjih organa trbuha) predstavlja pregled jetre, žučne kese i žučnih puteva, pankreasa , abdomenalne aorte, slezine, bubrega, nadbubrežnih žlezda, mokraćne bešike i prostate
Test opterećenja je procedura kojom se testira uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad